POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych związanym z korzystaniem ze strony www.enzocoatings.com, w tym danych przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy. Polityka Prywatności obejmuje w szczególności informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Administrator danych
1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony i dostępnych za jej pośrednictwem formularzy jest Roger Kaźmierczak, adres, KRS
1.2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pod adresem email: waldek@enzocoatings.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH – ODBIORCY DANYCH
4.1. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony osobom trzecim. Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i treściową strony internetowej, utrzymanie serwerów lub serwisantom w zakresie niezbędnym do świadczenia ich usług i na podstawie odpowiednich umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Dane osobowe pozostawione na stronie, przekazane za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy lub pozyskane w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej, będą przetwarzane przez administratora danych w celu:
a) odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza pytania, w tym na zapytania ofertowe lub inne pytania dotyczące działalności lub współpracy z administratorem danych,
b) przesyłania lub udzielania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu informacji handlowych administratora danych lub innych informacji związanych ze współpracą z administratorem danych, jeżeli z przesłanego pytania lub przekazanych danych wynikać będzie zgoda lub wniosek o przesłanie lub udzielenie takich informacji,
2.2. Powyższe cele przetwarzania danych wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, polegających na maksymalnym ułatwieniu kontaktu z osobami zainteresowanymi współpracą z administratorem, zwiększeniu dotarcia z ofertą do osób korzystających z internetu i komunikacji elektronicznej. Interesy użytkowników strony nie są zagrożone przez ww. interesy administratora, Przetwarzanie danych następować więc będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. uzasadnione interesy administratora).
5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
5.1. Osobie, której dane będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych.
5.2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem danych mailowo pod adresem: waldek@enzocoatings.com
3. PLIKI COOKIES
3.1. Dane pochodzące z plików cookies pozyskiwane będą stosownie do konfiguracji przeglądarki na urządzeniu użytkownika, która wyznaczać będzie poziom jego akceptacji na przetwarzanie takich danych. Cookies to pliki, które są umieszczone w pamięci urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia, przeglądarki, anonimowe informacje o zachowaniu użytkownika na stronach oraz dane potrzebne do optymalizacji wyświetlania treści na stronach.
3.2. Podstawowe rodzaje plików cookies to pliki cookies konieczne do prawidłowego działania strony (można je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony) oraz analityczne cookies, które służą analizie zachowania użytkownika na stronie (w celu identyfikacji trendów i optymalizacji strony).
3.3. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies to personalizacja strony internetowej, umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi bezpośrednio z poziomu strony, dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej oraz tworzenie statystyk strony.
3.4.. Użytkownik może w każdej chwili zablokować dostarczania ww. danych poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
6.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania strony. Aktualna Polityka Prywatności będzie publikowana na stronie internetowej.
Enzo Coatings to polski producent najwyższej jakości kosmetyków samochodowych na rynek EU.
Produkty Enzo Coatings powstają w wyniku pasji do detailingu, są nieustannie ulepszane dzięki ścisłej współpracy z detailerami, sprzedawcami oraz użytkownikami. Masz pomysł jak ulepszyć któryś z naszych produktów? Daj nam znać!
Opowiedz innym o Enzo Coatings